„200 slov“

Horolezci opravili schody u Myší díry ve Skaláku

16. 04. 2015, Jiřina Dienstbierová

Několik let byly mezi Hrubou Skálou a Sedmihorkami na začátku Myší díry vyvrácené a rozlámané schody. Orgány státní správy (kraj, obce, Lesy a další majitelé…) se nemohly rozhodnout, kdo je vlastně opraví. Do čí kompetence to spadá? – Hádali se mezi sebou.

Nakonec se horolezci rozhodli tento odstrašující příklad správy naší krajiny vyřešit sami. Sehnali sponzora a schody opravili. Dnes se po nich dá chodit bez rizika podvrtnutí kotníku.

Díky tomu se trochu můžeme přihlásit k průvodci Hrubá skála a okolí, který vydal nakladatel Pavel Körber v roce 1906. V něm píše:

„Nejen v naší, Tvůrcem tak bohatě obmyšlené vlasti, ale i v cizích zemích sotva bychom nalezli kraje, v němž by bylo na poměrně malém prostoru nakupeno tolik krásy, lahody a něhy, jako na Turnovsku, jež nazváno bylo „českým rájem“. Rozhlížíme-li se s některé výšiny, na něž je zdejší zákoutí tak bohato, po tom Bohem tak požehnaném kraji, pociťujeme, jak jsme tu nebi blíže, mysl se povznáší a zapomíná ne všecky starosti a útrapy, oko noří se v krásy před ním tu rozprostřené a vše to připadá nám, ak krásný, luzný sen, z něhož se bojíme se býti probuzeni. Připadá nám vše jako v pohádce a ani nám nenapadne pomýšleti na to, že z těch hor, jež obzor daleko ohraničují, přivalilo se do tohoto ráje a do té naší drahé země tolik běd a pohrom. (…)

Kéž bychom byli toho stále pomětlivi a zařídili veškeré své počínání tak, abychom dědictví svých otců mohli řádně odevzdati nezkrácené potomkům!“

Otevírání Skaláku proběhlo 11. dubna a dorazilo přes 160 lidí. Brigádníci sbírali odpadky po celém Skalním městě, zametali schody, čistili lázeňské prameny, uklízeli po polomech kolem Kapelníka, opravovali zábradlí a zpevňovali cesty, které trpí obrovskou erozí.

Schody do Myší díry před a po opravě (f: nahoře Miroslav Homolka, dole Jana F. Rosslová)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu