"200 slov"

PF 2018 – AŽ SE ROZPLYNOU MRAKY, ČEKAJÍ TĚ NOVÉ VÝZVY

30.12.2017, redakce

Tak si je v příštím roce náležitě užij.

Redakce eMontany ti do nich přeje hodně zdraví, štěstí a elánu.

Děkujeme za čtenářskou přízeň v roce 2017 a těšíme se společně do toho nového – 2018.

Ať je to povedený rok! (Gangapurna 7455 m, Nepál, f: S. Mitáč)
reklamní banner